Välkommen till Gustafsvarfs Hamn, vackert belägen i Gustavsberg på Alnö utanför Sundsvall. Hamnområdet ägs av 28 delägare och totalt har föreningen ca 50 medlemmar som alla är delaktiga i skötseln av området.

Här låg tidigare ett av de 19 sågverk som fanns på Alnö under sågverksepoken.

På området finns förutom en trevlig hamnstuga med solaltan mot hamnområdet även en grillplats, mastkran och mastställ samt sjösättningsramp.

Hamnen har plats för drygt 30 båtar vid bryggorna och vi kan ta emot upp mot 40 båtar på land vintertid. Platserna är i första hand avsedda för delägarna men i mån av utrymme tar vi även emot hyresgäster.